Sposób postrzegania artykułów reklamowych przez klientów

Zwyczaj wręczania klientom drobnych upominków wzmacniających ich więź z firmą, z którą współpracują jest stosunkowo nowy, nasi rodacy zdążyli się już z nim jednak oswoić. Nie można przy tym nie zauważyć tego, że taki stan rzeczy ma zarówno swoje dobre, jak i złe strony. Cieszy to, że artykuły reklamowe są przez nich przyjmowane bez skrępowania i niepotrzebnego stresu, wiele firm dostrzega jednak, że oswojenie się z nimi przyczyniło się i do tego, że odbiorcy zwiększyli swoje oczekiwania.

Owszem, nadal liczy się przede wszystkim sam fakt przekazania drobnej niespodzianki potwierdzającej, że klient jest postrzegany jako ktoś wyjątkowy, duże znaczenie ma jednak i to, co jest wręczane osobom, które mają poczuć silniejszą więź z konkretną firmą.

Do niedawna na liście najpopularniejszych gadżetów figurowały przede wszystkim długopisy reklamowe, drobny sprzęt biurowy oraz kubki, teraz zaś klienci nie pogardzą również porcelaną, a nawet rozwiązaniami takimi, jak małe AGD z firmowym logo. Nie zmienia się wyłącznie nacisk, jaki kładzie się na jakość produktów wykorzystywanych jako gadżety. Ta musi być wysoka, w innym wypadku bowiem to, co ma zachwycać może jedynie irytować.